Harmonogram pracy Radcy Prawnego w punkcie konsultacyjnym.

Punkt konsultacyjny prowadzi działalność dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie i rodzin z problemem alkoholowym. Usługi Punktu przeznaczone są dla mieszkańców Gminy Wodzisław Śląski i świadczone są bezpłatnie.

Zakres działalności Punktu obejmuje poradnictwo w zakresie pomocy prawnej, ukierunkowanej na zdiagnozowanie problemów klienta, zaplanowanie pomocy, udzielenie wsparcia, a także prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej.

Konsultacje odbywają się po uprzednim ustaleniu terminu u pracowników socjalnych Pani Katarzyny Sobisiak oraz Pana Wojciecha Piecowskiego lub pod nr tel. 533 046 598. Specjaliści przyjmują w wyznaczone dni i godziny, zgodnie z harmonogramem:

harmonogram 1harmonogram 2Do pobrania: