Harmonogram konsultacji prawnych w Punkcie Konsultacyjnym na rok 2022

Punkt konsultacyjny prowadzi działalność dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie i rodzin z problemem alkoholowym. Usługi Punktu przeznaczone są dla mieszkańców Gminy Wodzisław Śląski i świadczone są bezpłatnie.

Konsultacje prawne odbywają się po uprzednim ustaleniu terminu u pracowników socjalnych Pani Katarzyny Boruszko i Pani Katarzyny Sobisiak lub pod nr tel. 533 046 598.

 

 

 

 

 

aaabbb

 

pobierz/przeczytaj: