Finał warsztatów plastycznych

Dobiegły końca warsztaty plastyczne organizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. "Lepsze Jutro".

Uroczyste zakończenie miało miejsce dziś, tj. w piątek 22 lipca br. w Szkole Podstawowej nr 3 w Wodzisławiu Śląskim. Na milusińskich czekała zabawa w postaci m.in.: malowania twarzy i ozdabiania balonów, oraz słodki poczęstunek, który przygotowali ich rodzice. Całość zwieńczyło wręczenie dyplomów oraz upominków.
Warsztaty plastyczne odbywały się od 1 do 22 lipca br. Zajęcia miały charakter zamknięty. Adresowane były tylko do dzieci uczestników projektu "Lepsze Jutro". Ich celem było nie tylko rozwinięcie wrażliwości i wyobraźni najmłodszych, ale również nabycie umiejętności współżycia w grupie. W trakcie szesnastu dwugodzinnych spotkań ich uczestnicy m.in. poznali technikę decoupage, rzeźbili, wykonywali anioły z masy solnej, malowali farbami, wykonywali biżuterię z makaronu i gliny. Zajęcia prowadziła wykwalifikowana plastyczka.
Warsztaty plastyczne zakończyły się, ale to nie koniec atrakcji przygotowanych dla najbliższych uczestników projektu "Lepsze Jutro". Od 1 do 12 sierpnia w Rodzinnym Parku Rozrywki "Trzy Wzgórza" zaplanowano zajęcia na rolkach. 18 sierpnia odbędą się zajęcia w Parku Linowym, a w późniejszym terminie amatorzy rowerowego szaleństwa będą mieli okazję pojeździć na BMX.
Projekt "Lepsze Jutro" Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim realizuje w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim w ramach poddziałania 9.1.6 - Program aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - tryb pozakonkursowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego głównym celem jest aktywna integracja i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez podniesienie poziomu aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców Wodzisławia Śląskiego z rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo - wychowawczej zagrożonych wykluczeniem społecznym. W projekcie udział bierze 20 podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w wieku aktywności zawodowej. Są to osoby przeżywające trudności opiekuńczo-wychowawcze, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikujące się do pomocy społecznej, jak też objęte wsparciem asystenta rodziny w tym osoby bezrobotne, poszukujące pracy.
Uczestnicy projektu otrzymują pomoc w postaci m.in. treningów z psychologiem i doradcą zawodowym, kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe. Wartość projektu realizowanego tylko przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim wynosi blisko 300 tysięcy złotych.