Film rodzinny

"Dzielna syrenka i piraci z kraboidów" - to tytuł filmu, który mieli okazję oglądać uczestnicy projektu "Lepsze Jutro" wraz ze swoimi pociechami.

 

Seans zorganizowano w czwartek, 27 października w Kinie Centrum w Jastrzębiu-Zdroju. Odbył się ramach działań środowiskowych, które mają na celu wzmocnienie więzi rodzinnych.
W sumie film oglądały 34 osoby w tym 22 dzieci. Uczestnicy działań oprócz biletów do kina zapewniony mieli transport.

Projekt "Lepsze Jutro" Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim realizuje w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Jego celem jest aktywna integracja i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i zawodowemu osób mieszkających na terenie powiatu wodzisławskiego poprzez wzrost kompetencji społecznych i zawodowych. Wartość projektu realizowanego tylko przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim na dwa lata 2016 - 2017 r. wynosi 600 000,00 zł.