Festyn z okazji Dnia Dziecka

logo

W imieniu uczestników Programu Aktywności Lokalnej Dzielnicy Jedłownik "Aktywni razem mogą wszystko" realizowanego w ramach Osi priorytetowej IX. Włączenie społeczne, Działania 9.1. Aktywna Integracja, Poddziałania 9.1.2. Wzmacnianie potencjału społeczno – zawodowego społeczności lokalnych – RIT Subregion Zachodni w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz organizatorów serdecznie zapraszamy na wydarzenie środowiskowe.

festyn

W tym dniu czeka na Was też sporo innych atrakcji  m.in. z okazji Jubileuszu 60 - lecia Szkoły Podstawowej nr 4 w Wodzisławiu Śląskim.

Program Jubileuszu - kliknij