Fachowa siła przyszłością dla rodziny. MOPS otrzymał dofinasowanie

Projekt Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim pn. "Fachowa siła przyszłością dla rodziny" uzyskał największą liczbę punktów w konkursie POWR.04.01.00-IZ.00-00-004/16 na makro-innowacje w temacie "Przerwanie procesu dziedziczonego ubóstwa na obszarach zdegradowanych" w ramach Działanie 4.1 POWER ogłoszonym przez Ministerstwo Rozwoju, pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój.

- Spośród 33 wniosków, 23 przeszło pozytywną opinię merytoryczną. Do dofinansowania wybrano tylko 5 projektów. Wśród nich znalazł

się wniosek naszego Ośrodka. Co więcej uzyskał on największą liczbę punktów. Cieszę się, że mogę poinformować o sukcesie - mówi Elwira Palarczyk, dyrektor MOPS w Wodzisławiu Śląskim.
Warto przy tym podkreślić, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim jako jedyny w województwie śląskim otrzymał dofinansowanie na realizację projektu. Będzie go realizować w partnerstwie z Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS z Rybnika.
Projekt wystartuje 1 kwietnia 2017 roku i trwać będzie do 30 września 2019 roku. Podzielony jest na 3 fazy. Realizowany będzie na terenie dzielnicy pokopalnianej - Wilchwy. Działaniami objęte będą:

rodziny o dziedziczonej formie ubóstwa wraz z ich najbliższym sąsiedztwem, z koncentracją uwagi na pokoleniu znajdującym się w okresie wczesnego dzieciństwa w okresie edukacji szkolnej, tj. na dzieciach i młodzieży,
rodziny trzypokoleniowe, w których zdiagnozowano problem dziedziczenia biedy. Grupa docelowych odbiorców to cała rodzina, czyli osoba dorosła (rodzic), dzieci zarówno pełnoletnie, jak i niepełnoletnie oraz dziadkowie.
Grupę docelową będzie stanowiło 10 rodzin dotkniętych problemem dziedziczonego ubóstwa, czyli łącznie 45 osób.

Celem projektu jest wypracowanie modelowych rozwiązań w zakresie przeciwdziałania dziedziczeniu ubóstwa, które będzie wykorzystywało dotychczasowe doświadczenia i które będą dostosowane do specyficznych problemów na danym terytorium. Następnie przetestowanie wypracowanego modelu i ostatecznie włączenie go do lokalnej polityki i praktyki., będzie uzależnione od otrzymania dla każdej fazy pozytywnej weryfikacji Instytucji Oceniającej Konkurs.
Za opracowanie modelu odpowiedzialna będzie Grupa Robocza (GR), składająca się z przedstawicieli Partnerów projektu, jak również instytucji działających na terenie dzielnicy Wilchwy w zakresie przeciwdziałania i walki z dziedziczonym ubóstwem (m.in. organizacje pozarządowe, instytucje edukacyjne, placówki wychowawcze, terapeutyczne itp.).GR będzie liczyła 8 stałych członków (eksperci ze zróżnicowanym doświadczeniem, wiedzą
i kompetencjami). Prace, Grupy będą podlegały nadzorowi specjalisty ds. opracowania merytorycznego modelu.
Całkowita wartość projektu : 904 150,00 zł
Kwota dofinansowania: 876 150,00 zł