Dzień Ludzi Bezdomnych

14 kwietnia obchodzony był w Polsce Dzień Ludzi Bezdomnych. To nieformalne święto zainicjował Marek Kotański - twórca „Stowarzyszenia Monar i Ruchu Wychodzenia z Bezdomności Markot”. Po raz pierwszy święto obchodzono w 1996 roku, by zwrócić uwagę społeczeństwa na problemy tych, którym w życiu najtrudniej, jak również aby przełamać stereotypy krążące wokół osób bez domu.

Jak pokazują najnowsze badania Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  w lutym tego roku było w Polsce 33 408 osób bezdomnych, z czego 83,5% stanowili mężczyźni a 16,5% kobiety. Przyczyny bezdomności są różne. Do głównych należą: eksmisja, konflikty rodzinne, uzależnienie czy zadłużenia.

Problem bezdomności nie jest obcy również w Wodzisławiu Śląskim. W związku z przeprowadzonym badaniem dotyczącym liczenia osób bezdomnych przebywających na terenie naszej Gminy odnotowano łącznie 54 osoby bezdomne w tym 4 kobiety.

Podsumowując bieżącą sytuację zauważamy, że liczba osób bezdomnych na terenie miasta znacznie się zwiększyła. W porównaniu do danych uzyskanych w ramach badania z poprzedniego roku wzrosła ona aż o 13 osób.

Przypomnijmy w mieście funkcjonują 2 schroniska dla bezdomnych mężczyzn. Pierwsze  prowadzone jest przez Towarzystwo Charytatywne "Rodzina" znajdujące się przy ul. Marklowickiej oraz drugie prowadzone przez Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Wodzisławskie znajdujące się przy ul. Rzecznej. Łącznie w obu schroniskach dostępnych jest 35 miejsc dla osób bezdomnych. Ponadto zgodnie z wytycznymi wynikającymi z Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych i ogrzewalni Gmina Wodzisław Śląski na swoim terenie uruchamia ogrzewalnię, z której korzysta średnio od 8 do 12 osób. Odnotowano, że w okresie największych mrozów w ogrzewalni przebywało nawet 16 osób.

Mając na uwadze przeciwdziałanie zjawisku bezdomności Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej stale podejmuje inicjatywy na rzecz osób bezdomnych. Staramy się otoczyć tą grupę społeczeństwa szczególnym wsparciem. Realizujemy  Gminny „Program wychodzenia z bezdomności i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu na lata 2016-2020, podejmujemy współpracę z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz środowiska osób bezdomnych przez co wymieniamy doświadczenia, pomysły oraz efekty podjętych działań. Prowadzimy akcję informacyjną oraz stały monitoring zagrożonych środowisk.

Wskazane powyżej inicjatywy mają na celu ukazanie problemów osób bezdomnych oraz ich integrację społeczną.

Na naszej stronie internetowej dostępna jest nowa zakładka pt. „JAK POMAGAMY BEZDOMNYM”, w której znajdą Państwo wszystkie informacje na temat podjętych działań na rzecz środowiska osób bezdomnych.