Działania w ramach rewitalizacji dworca kolejowego - Program Aktywności Lokalnej

Nie masz pomysłu na siebie?, Chcesz pracować?, Chcesz rozwijać swoje umiejętności i zainteresowania? Chcesz nabyć nowe kompetencje? Masz ochotę na miłe lub też aktywne spędzenie wolnego czasu? Lubisz przebywać z ludźmi? Jesteś osobą aktywną? Chcesz nauczyć się gotować? Lub też od dawna miałeś ochotę zaczerpnąć informacji na temat ogrodnictwa lub też potrzebne Ci są nowe umiejętności praktyczne?

Jeśli odpowiedzi na zadane powyżej pytania są twierdzące to mamy dla Ciebie dobrą wiadomość jedyne co należy zrobić to:

ZGŁOSIĆ SIĘ DO MIEJSKIEGO OŚRODKA

POMOCY SPOŁECZNEJ W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM !!! 

Mamy coś właśnie dla Ciebie !!!

 

Zainteresuj się naszą propozycją, która będzie realizowana w najbliższym czasie przez nasz Ośrodek. Oferowane działania będą realizowane w ramach rewitalizacji dworca kolejowego i budowy Centrum Przesiadkowego w Wodzisławiu Śląskim, tym samym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w najbliższym czasie rozpocznie realizację następujących programów aktywności lokalnych pod nazwą:

 • Program Aktywności Lokalnej dzielnic Stare i Nowe Miasto „Aktywność szansą na nowy początek” w okresie od 1 października 2019 do 31 lipca 2020,
 • Program Aktywności Lokalnej dzielnicy Wilchwy „Czas na aktywną zmianę”
  w okresie od 1 sierpnia 2020 do 31 maja 2021,
 • Program Aktywności Lokalnej dzielnicy Jedłownik „Aktywni razem mogą wszystko”
  w okresie od 1czerwca 2021 do 31 marca 2022.

W ramach wskazanych powyżej programów aktywności lokalnych planuje się następujące działania:

 • wizytę studyjną;
 • liczne spotkania animacyjne;
 • działania o charakterze środowiskowym (np. piknik, festyn),
 • wsparcie zawodowe lub psychologiczne;
 • udział w warsztatach dworcowych m.in. warsztaty kulinarne, ogrodnicze, umiejętności praktycznych;
 • szkolenia zawodowe,
 • staże zawodowe;
 • wsparcie towarzyszące (tj. catering podczas szkoleń, pomoc materialną w postaci zasiłków).

Do programów aktywności lokalnych mogą zostać zakwalifikowane następujące osoby:

- osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w tym:

 • osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508) lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 • osoby o których mowa w art.1 ust.2 ustawy z dnia 13.06.2003 r. o zatrudnieniu socjalnym,
 • osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej o których mowa w ustawie z dnia 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 • osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26.10.1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich,
 • osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii o których mowa w ustawie z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty,
 • osoby z niepełnosprawnością – osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu wytycznych
  w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 lub uczniowie/dzieci z niepełnosprawnościami w rozumieniu wytycznych z zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze edukacji na lata 2014-2020,
 • członkowie gospodarstw domowych sprawujący opiekę nad osobą z niepełnosprawnością o ile co najmniej jeden z nich nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad osobą z niepełnosprawnością,
 • osoby niesamodzielne w tym również osoby przebywające w pieczy zastępczej na warunkach określonych w art. 37 ust.2 ustawy z dnia 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 • osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu wytycznych w zakresie monitowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020,
 • osoby odbywające kary pozbawienia wolności,
 • osoby korzystające z PO PŻ.

Działania programów aktywności lokalnej będą skierowane do osób z Wodzisławia Śląskiego zamieszkujących na poszczególnych ulicach oraz dzielnicach miasta według wskazanych poniżej danych:

1. Program Aktywności Lokalnej dzielnic Stare i Nowe Miasto

„Aktywność szansą na nowy początek” w okresie od 1 października 2019 do 31 lipca 2020:

Nowe Miasto:

 • 26 Marca (11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31,33, 6, 8, 18, 18b, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 2, 3, 5, 2a, 2e, 42, 44, 62, 64, 64a, 70, 72,74, 76, 78, 80, 80a, 80b, 94b),
 • Rybnicka (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 22a, 24, 26),
 • Marklowicka (2,4,6,6a),
 • Tysiąclecia,
 • Pokoju,
 • PCK,
 • Plac Zwycięstwa,
 • Piastowska,
 • Wojska Polskiego,
 • Prusa,
 • Orzeszkowej,
 • Żeromskiego,
 • Sosny,
 • Słoneczna,
 • Harcerska,
 • Jana Pawła II,
 • Waryńskiego,
 • Wyszyńskiego.

Stare Miasto:

 • Wałowa (12, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 43, 44, 45, 47, 49, 51,55, 15, 17, 19, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41),
 • Radlińska (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16,5-7, 9-11, 13, 15, 27, 31, 33, 35, 35a),
 • Michalskiego (4, 6, 8),
 • Rynek (16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29),
 • Szkolna,
 • Gałczyńskiego,
 • Daszyńskiego,
 • Podgórna,
 • Mała,
 • Ogrodowa,
 • Kubsza,
 • Pl. Gladbeck,
 • Głowackiego,
 • Św. Jana,
 • Piłsudskiego,
 • Apteczna,
 • Styczyńskiego,
 • Opolskiego,
 • Kościelna,
 • Sądowa,
 • Minorytów,
 • Pośpiecha.

2. Program Aktywności Lokalnej dzielnicy Wilchwy

„Czas na aktywną zmianę”  w okresie od 1 sierpnia 2020 do 31 maja 2021:

 • 1 Maja (1, 2, 3, 4, 5, 5a, 5b, 6, 7, 8, 8a, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14a, 15a, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26),
 • Armii Ludowej (17a, 19, 20, 21, 23a, 25, 27, 29, 31, 31a, 39),
 • Teligi (3, 3A, 5, 7, 7A, 9, 11, 15, 17, 19A, 19, 21, 23, 25, 25A, 27).


3. Program Aktywności Lokalnej dzielnicy Jedłownik

„Aktywni razem mogą wszystko” w okresie od 1czerwca 2021 do 31 marca 2022:

 • Kokoszycka,
 • Pszowska,
 • Górnicza.

 
W razie pytań prosimy o kontakt z niżej podanymi osobami:

- Weronika Grabiec 32/45 90 675

- Renata Jureczko 32/45 90 654

- Ewa Błędowska 32/45 90 684