Dyrekcja Ośrodka

Dyrektor

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim Elwira Palarczyk

Zastępca Dyrektora

Zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim Danuta Rassek.