dostawa żywności- Luty

Informujemy, że kolejna dostawa żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2016 nastąpi się w dniu 8 lutego 2017 roku.

fead

Szczegółowe informacje dotyczące terminu i godzin odbioru żywności przekazywać będą pracownicy socjalni.
Żywność wydawana będzie w Punkcie Wydawania Posiłków przy ul. Tysiąclecia 1A w Wodzisławiu Śląskim.