Dodatki mieszkaniowe i energetyczne

Dodatek mieszkaniowy

Ogólne informacje dotyczące składania wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego od 1 lipca 2021 roku

Dodatek energetyczny

Zryczałtowany dodatek energetyczny od 1 stycznia 2014 r. przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, czyli osobie pobierającej dodatek mieszkaniowy.