Darmowe badania prenatalne

Med-Art sp. z o.o. realizuje program darmowych badań prenatalnych dla kobiet. Badania przeznaczone są dla osób lub rodzin korzystających lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem przez pomoc społeczną.

Darmowe badania współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Poddziałanie 9.2.6 Rozwój Usług Zdrowotnych – Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

 

Szczegółowe informacje: https://med-art.pl/uslugi/program-badan-prenatalnych/program-badan-prenatalnych-wymagania