Dane statystyczne MOPS

Poniżej prezentujemy w celach statystycznych sprawozdania roczne dotyczące wybranych świadczeń.

Sprawozdania z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MPIPS-03R

 

Sprawozdanie z realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

Sprawozdanie rzeczowo-finansowe o zadaniach a zakresu świadczeń rodzinnych zrealizowanych
ze środków budżetu państwa oraz budżetów gmin