Cykl zajęć pn. "Coraz bliżej święta".

W dniach od 18.11.2022 do 28.11.2022 w ramach projektu PAL Dzielnicy Jedłownik "Aktywni razem mogą wszystko" odbył się cykl zajęć pn. "Coraz bliżej święta".

logo projekt

Zajęcia odbyły się w pracowni warsztatowej wodzisławskiego Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 4, gdzie uczestnicy mieli możliwość wykonywania pięknych ozdób świątecznych, ozdób choinkowych, przestrzennych kartek świątecznych, dekoracji świątecznych takich jak bombki, świeczniki i choinki.

Wydarzenie było częścią Projektu Program Aktywności Lokalnej dzielnicy Jedłownik „Aktywni razem mogą wszystko” ,który Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne, dla działania: 9.1. Aktywna Integracja, dla poddziałania: 9.1.2. Wzmacnianie potencjału społeczno – zawodowego społeczności lokalnych – RIT.

Galeria