Biuro projektowe

Pracownicy biura projektowego odpowiedzialni są za realizację projektu „Lepsze Jutro”.

Pracują w nim:
- Agnieszka Jureczko - animator, odpowiedzialny za stronę techniczną projektu,
- Aleksandra Palian, Barbara Opioł – pracownicy socjalni, odpowiedzialni za realizację kontraktów socjalnych podpisanych przez uczestników projektu.

Telefony: 32 4590655
E-mail: projekty@mops.wodzislaw-slaski.pl