Bezpłatne porady prawne i psychologiczne

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl. zachęca do skorzystania z bezpłatnych porad prawnych realizowanych w ramach projektu "Oaza Aktywności".

Na konsultacje prawne oraz psychologiczne można się zapisać pod numerem telefonu 32 4556059 w. 36.

Projekt "Oaza Aktywności" realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego  na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny), działanie: 9.1 – Aktywna integracja poddziałanie: 9.1.2 – Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych - RIT.adddddd