Bezdomność – każdy ma prawo do samostanowienia o sobie

Jak co roku w zbliżającym się okresie zimowym dostrzegamy zwiększoną aktywność osób bezdomnych na ulicach naszego miasta.

Trudno jest jednoznacznie określić, co jest powodem pojawiania się osób bezdomnych na naszym terenie. Jednakże warto wskazać, iż zgodnie ze specyfiką problemu bezdomności migracja w tym środowisku jest dość duża a przemieszczanie się jest  sposobem na życie bezdomnych.

Tym samym w kwestii liczebności tych środowisk liczba osób bezdomnych na terenie naszego miasta utrzymuje się na stałym poziomie z nieznaczną tendencją wzrostową, która dotyczy jedynie pojedynczych przypadków szczególnie w sezonie jesienno-zimowym. Ponadto wykonanie  szerszej diagnozy osób bezdomnych nie przebywających w sformalizowanych placówkach (takich jak schronisko) jest również utrudnione. Wynika to głównie z uwagi na fakt braku chęci tych osób do jakiejkolwiek współpracy z pracownikiem socjalnym.

W ramach działań na rzecz środowisk bezdomnych od kilku lat praktyką są spotkania służb działających w sferze społecznej takich jak MOPS, Policja, Straż Miejska, Przedstawiciele schronisk z terenu naszego Miasta.

Ostatnie spotkania odbyły się w obecności Prezydentów naszego Miasta. Omawiane były sprawy zabezpieczenia osób bezdomnych przed zimą, informacji o miejscach schronienia, jak również o postępowaniu w stosunku do osób m.in. bezdomnych pod wpływem alkoholu.

W tym miejscu warto przypomnieć, że pomoc społeczna oraz każda inna instytucja nie ma prawa działać wbrew istniejącym przepisom prawa, idąc dalej jeśli osoba nie zagraża swojemu życiu bądź otoczeniu, interwencja ogranicza się jedynie do pouczenia czy też poinformowania o możliwych formach pomocy.  Warto także nadmienić, iż osobom bezdomnych często „odpowiada” taki tryb życia, w placówkach takich jak schronisko, ogrzewalnia bądź noclegownia panują regulaminy, których trzeba przestrzegać. Do podstawowych  i fundamentalnych zasad należy absolutny zakaz spożywania alkoholu, stąd też często nałóg jest główną przyczyną powodującą odrzucanie oferowanego wsparcia.

Fakt spożywania alkoholu przez osoby bezdomne potwierdza się również w odnotowanych zgłoszeniach.  Dotyczą one w większości sytuacji spożywania przez bezdomnych alkoholu oraz głośnego i wulgarnego zachowania w miejscu publicznych, zgłaszający chcą zachować anonimowość i odmawiają podania danych osobowych. Zatem przybyły na miejsce partol policji bądź straży miejskiej bez osoby zgłaszającej zdarzenie ma ograniczone możliwości, powstaje sytuacja, iż nikt takich zachowań nie może potwierdzić, tym samym interwencja kończy się a osoby bezdomne w krótkim czasie wracają z powrotem na to samo miejsce. Nie trzeba podkreślać, iż panowie bezdomni w obliczu patrolu są bardzo ugodowi i zaprzeczają wszystkiemu co mundurowi sugerują. Sytuacje te cyklicznie się powtarzają.

Na naszej stronie internetowej dostępna jest zakładka pt. „JAK POMAGAMY BEZDOMNYM”, w której znajdą Państwo wszystkie informacje na temat podjętych działań na rzecz środowiska osób bezdomnych oraz informator instytucji i placówek działających w obszarze i na rzecz osób bezdomnych, w którym znajdują się dane teleadresowe oraz osób do kontaktu.