Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim poszukuje osób, które mogłyby świadczyć usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w formie umowy zlecenia, w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej " w roku 2020.

Usługę asystenta będą mogły wykonywać:

- osoby posiadajace dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej,
- osoby z wykształceniem przynajmniej średnim posiadające co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

Zadaniem asystenta będzie w szczególności pomoc osobie niepełnosprawnej w wyjściu, dojazdach i powrocie z wyznaczonych miejsc związanych z życiem codziennym lub rehabilitacją osoby niepełnosprawnej, a także pomoc w zakupach czy załatwieniu spraw urzędowych.


Osoby spełniające ww. kryteria i wyrażające chęć świadczenia usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej proszone są o wypełnienie  - Karty zgłoszenia kandydata na asystenta osoby niepełnosprawnej do Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" edycja 2020 i złożenie drogą mailową (kancelaria@mops.wodzislaw-slaski.pl) lub osobiście w godzinach pracy w tutejszym Ośrodku (od poniedziałku do środy w godzinach od 7.15 - 15.15, czwartek od 7.15 - 17.15, piątek od 7.15- 13.15).

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt pod numerami 32-4590685 lub 32-4590667.

Do pobrania:


Więcej informacji:

Treść Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2019-2020