Aktualności

Bezpłatne doradztwo OWES

Jesteś zainteresowany podjęciem działalności gospodarczej lub chcesz uzyskać miejsce pracy? Już jutro, w środę 30 sierpnia Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej pełnić będzie dyżur w tutejszym Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

Leśny Park Niespodzianek - wycieczka

Uczestników projektu "Lepsze Jutro", którzy zadeklarowali swoją chęć udziału w wycieczce rodzinnej do "Leśnego Parku Niespodzianek" w Ustroniu w środę 30 sierpnia 2017 roku informujemy, że zbiórka będzie miała miejsce o godzinie 7:45 na Placu Gladbeck przy Wodzisławskim Centrum Kultury w Wodzisławiu Śląskim.

Zakończyła się rekrutacja

Zakończyła się rekrutacja do projektu "Bezpiecznie we własnym domu - nowoczesne technologie w usługach opiekuńczych dla seniorów i osób nie w pełni samodzielnych z podregionu rybnickiego”, która była prowadzona przez tutejszy MOPS.

Park linowy

Dziś tj. w czwartek, 24 sierpnia w parku linowym na terenie Rodzinnego Parku Rozrywki "Trzy Wzgórza" odbędą się kolejne zajęcia dla dzieci uczestników projektu "Lepsze Jutro". Zabawę zaplanowano w godzinach od 10.00 do 12.00.

Rozmawiali o darmowej nauce

Możliwości darmowego kształcenia dla mieszkańców Wodzisławia Śląskiego przedstawione zostały w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Spotkanie odbyło się w środę, 23 sierpnia. Wzięli w nim udział pracownicy socjalni oraz asystenci rodzin.

Wypłaty świadczeń

W związku z pojawiającymi się licznymi pytaniami dotyczącymi wypłaty świadczeń i zasiłków w miesiącu sierpniu

Pomoc dla uczniów

Od 1 do 15 września można składać wnioski o przyznanie pomocy w formie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego.