Aktualności

"Aktywny Samorząd"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim informuje o naborze wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu "Aktywny Samorząd".

Informacje dotyczące dodatku osłonowego

Dodatek osłonowy to specjalne świadczenie, które jest elementem rządowej tarczy inflacyjnej skierowanej do jedno- i wieloosobowych gospodarstw domowych o dochodach nieprzekraczających odpowiednio 2100 zł oraz 1500 zł. Aby otrzymać pomoc finansową, konieczne będzie złożenie wniosku w tutejszym MOPS w Wodzisławiu Śląskim.

Ogrzewalnia dla osób bezdomnych

Osoby bezdomne mogą skorzystać z ogrzewalni w Wodzisławiu Śląskim. Pomieszczenie dla potrzebujących znajduje się przy ulicy Rzecznej 24, obok Straży Miejskiej.