Aktualności

Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2024 – nabór do programu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim w związku z kontynuacją realizacji II modułu programu Korpus Wsparcia Seniorów, mającego na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez zwiększanie dostępu do tzw. opieki na odległość, poszukuje chętnych kandydatów do objęcia ww. wsparciem.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa - Podprogram 2023

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim informuje, że rozpoczęła się kwalifikacja klientów do odbioru żywności dla osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomoc Żywnościowa 2021-2027 - Podprogram 2023.