9691,8 kg żywności dla mieszkańców Wodzisławia Śląskiego

W kwietniu 2020 roku do mieszkańców Wodzisławia Śląskiego trafiło 9691,8 kg żywności w ramach realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2019.

fead

PODZIĘKOWANIA

Za pomoc w rozładunku i rozdysponowaniu artykułów spożywczych składamy serdeczne podziękowania dla:

  • Dyrektora i pracowników Zarządu Dróg Miejskich Wodzisławia Śląskiego,
  • Dyrektora i pracowników Slużb Komunalnych Miasta Wodzisławia Śląskiego,

oraz za dostarczenie do miejsca zamieszkania klientów MOPS-u paczek żywnościowych pobieranych w ramach programu FEAD składamy serdeczne podziękowania dla:

  • 13 Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. ppłk. Tadeusza Puszczyńskiego, ps. "Konrad Wawelberg" w Gliwicach.

Wszystkim zaangażowanym w pomoc serdecznie dziękujemy.