5 ton żywności dla mieszkańców Wodzisławia Śląskiego

5 ton żywności trafiło w ostatnich dniach do mieszkańców Wodzisławia Śląskiego za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. A wszystko za sprawą realizowanego Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2016.

fead

Pomoc żywnościowa skierowana jest do osób najbardziej potrzebujących, tj. osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza 150% kryterium uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj. 951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł dla osoby w rodzinie. Skierowania do skorzystania z pomocy wydawał Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim. Wsparciem objętych jest 250 osób.

Osoby zakwalifikowane do udziału w programie w listopadzie otrzymały paczki żywnościowe zawierające 13 artykułów: makaron jajeczny, mleko, groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, cukier biały, ryż biały, herbatniki, gulasz wieprzowy z warzywami, filet z makreli w oleju, szynka drobiowa, olej rzepakowy, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe. Artykuły żywnościowe bezpośrednio do punktu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim dostarcza Śląski Bank Żywności z siedzibą w Chorzowie przy ul. W. Janasa 15.

Dodajmy, że w ramach realizacji programu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zobowiązał się realizować działania towarzyszące. Wśród nich będą takie jak: podnoszenie wiedzy i umiejętności na temat znaczenia prawidłowego żywienia dla stanu zdrowia oraz przeciwdziałania marnowaniu żywności, wzmacnianie samodzielności i kompetencji rodzin objętych programem w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.