4.926,4 kg żywności dla mieszkańców Wodzisławia Śląskiego

W lutym 2020 roku do mieszkańców Wodzisławia Śląskiego trafiło 4.926,4 kg żywności w ramach realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2019.

feadOsobami uprawnionymi do korzystania z pomocy żywnościowej są osoby, których dochód nie przekracza: 1402 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1056 zł dla osoby w rodzinie. Produkty Żywnościowe wydawane są osobom, które posiadają odpowiednie skierowanie wystawione przez MOPS. Wsparciem w ramach Podprogramu 2019 objętych jest 380 osób.